آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 15 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٢/٠٤/١٣٩٧ ١,٢٥٠,٠٠٠ ١٣,٠٠٠
٢٩/٠٣/١٣٩٧ ١,٢٣٧,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠
٢٨/٠٣/١٣٩٧ ١,٢٠٢,٠٠٠ (١٠,٠٠٠)
٢٧/٠٣/١٣٩٧ ١,٢١٢,٠٠٠ (٢٦,٠٠٠)
٢٣/٠٣/١٣٩٧ ١,٢٣٨,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
٢١/٠٣/١٣٩٧ ١,٢٢٣,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠
٢٠/٠٣/١٣٩٧ ١,١٤٣,٠٠٠ (٩٨١,٠٠٠)
١٩/٠٣/١٣٩٧ ٢,١٢٤,٠٠٠ ١,٠٥١,٠٠٠