آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 15 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٨/٠٣/١٣٩٧ ١,١٣١ ٤
٢٣/٠٣/١٣٩٧ ١,١٢٧ ١
٢١/٠٣/١٣٩٧ ١,١٢٦ ١
٢٠/٠٣/١٣٩٧ ١,١٢٥ ٠
١٩/٠٣/١٣٩٧ ١,١٢٥ ١
١٣/٠٣/١٣٩٧ ١,١٢٤ ٠
١٢/٠٣/١٣٩٧ ١,١٢٤ ١
٠٩/٠٣/١٣٩٧ ١,١٢٣ ٠