آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 15 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٨/٠٣/١٣٩٧ ١,١٥٥ ٤
٢٣/٠٣/١٣٩٧ ١,١٥١ ٢
٢١/٠٣/١٣٩٧ ١,١٤٩ ٠
٢٠/٠٣/١٣٩٧ ١,١٤٩ (٤٥)
١٩/٠٣/١٣٩٧ ١,١٩٤ ٤٦
١٣/٠٣/١٣٩٧ ١,١٤٨ ٠
١٢/٠٣/١٣٩٧ ١,١٤٨ ١
٠٩/٠٣/١٣٩٧ ١,١٤٧ ٠