آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نفت پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٧,١٨٨ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٥٥٥ تعداد خريدار: ٤٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٥٥٥ حجم معامله: ١٠٥,٨٧١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٨٥٠ جمع معامله: ٧٥٦,٩٥٠,٣٠٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
نفت پارس - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٩/٠٩/١٣٩١
نفت پارس - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (به پيوست) ١٨/٠٩/١٣٩١
نفت پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١١/٠٩/١٣٩١
نفت پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
نفت پارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٣/٠٨/١٣٩١
نفت پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
نفت پارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
نفت پارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
نفت پارس-اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
نفت پارس- توضيح در خصوص پيش بيني سود هر سهم سال مالي 91 ١٢/٠٤/١٣٩١
نفت پارس- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٣/١٣٩١
نفت پارس- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٢/٠٣/١٣٩١
نفت پارس- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٢٢٢٩٥٠٠
فاكس: ٢٢٢٢٩٧٤٤
آدرس: ابتداي بلوار ميرداماد شرقي ، ساختمان پارس ، شماره٢٣٢
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: