آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سپاس-سهام ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٣٠/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ١٠,٠٢٥ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٢٥ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٢٥ حجم معامله: ٩,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٢٥ جمع معامله: ٩٠,٢٢٥,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: