آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تسهيلات مسكن مهر 93 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:١٥/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٣٩١,٣٢٧ درصد تغییر: (٥) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤١٠,٩٩٩ تعداد خريدار: ٢٧٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤١٠,٩٩٩ حجم معامله: ٧٦٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣٩٠,٩٨٢ جمع معامله: ٢٩٨,١٩١,٣٩٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: