آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پاکشو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ١٣,٥٤٩ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٣,٩٩٩ تعداد خريدار: ٤٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٣,٩٩٩ حجم معامله: ٩٦,١٨١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٣,٤٥٠ جمع معامله: ١,٣١٩,٦٧٧,٣٩٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: