آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ساختمان نوین در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٢٨
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٨/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٥٧
آخرين قيمت ١,٣٥٤ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤١٨ تعداد خريدار: ١٠٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤١٨ حجم معامله: ٥٦٠,٠٥٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٢٥ جمع معامله: ٧٥٨,٤٩٣,٥٩١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: