آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
حمل ونقل توكا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ١,٦٨٨ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧٠٩ تعداد خريدار: ١٦٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧٠٩ حجم معامله: ١,٠٥٨,٦٤٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٦٦٩ جمع معامله: ١,٧٨٧,٢٤٤,٨٤٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
حمل و نقل توكا - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٢/٠٨/١٣٩١
حمل و نقل توكا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
حمل و نقل توكا- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
حمل و نقل توكا- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
حمل و نقل توكا- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
حمل و نقل توكا- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٩/٠٥/١٣٩١
حمل و نقل توكا- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٦/٠٤/١٣٩١
حمل و نقل توكا- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٢٥/٠٤/١٣٩١
حمل و نقل توكا- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢١/٠٤/١٣٩١
حمل و نقل توكا- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
حمل و نقل توكا- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
حمل و نقل توكا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
حمل و نقل توكا- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٦/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٢٨١-٢٢٨٠-٢٢٧٠-٠٣٣٥٥٤٣ * ٥٥٥٨١٣٦ * ٠٩١١٣٦٢٣٢٠٦ * ٠٩١٣٣١٥٢٥٦١
فاكس: ٢٢٨٢-٠٣٣٥٥٤٣
آدرس: اصفهان ، مباركه ، جنب فولاد مباركه دفتر بندر عباس : سه راه جهانباز ، جاده اسكله ، روبروي بانك ملي ،شعبه سورو دفتر كاشان : كيلومتر ١٤ جاده اردستان دفتر انزلي : پايانه حمل و نقل شهرستان انزلي
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: