آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري بوعلي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٢٨
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٨/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٥٧
آخرين قيمت ٩٢٥ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٩٦٢ تعداد خريدار: ٦٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٩٦٢ حجم معامله: ٥٤٣,٧٣٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩١٠ جمع معامله: ٥٠٢,٦٥٠,٦٢٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري بوعلي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٢٤/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ١١/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠١/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/11/30 ٢٧/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31(اصلاحيه) ١٣/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه1391/11/30 ٠٦/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠٦/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سرمايه گذاري بوعلي ٠٥/٠٦/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/11/30 ٢١/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/3 ١٥/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/06/31 ١١/٠٥/١٣٩١
سرمايه گذاري بوعلي- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/02/31 ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٨٨٧٧٦٠٦١*٧-٨٨٧٩٤٠٠٦*٨٨٨٨٩٤٢١*٨٨٨٨٩٤٢٣
فاكس: ٨٨٧٩٤١٢١
آدرس: خ وزرا- نبش خ ٣٧- شماره ١٦١- طبقه همكف
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: