آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بهنوش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ٤,٤٢٧ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٤٩٤ تعداد خريدار: ٢٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٤٩٤ حجم معامله: ٦٦,٥٣٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٢٩١ جمع معامله: ٢٨٧,٥٨٩,١٥٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بهنوش ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٨/١٣٩١
بهنوش ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٨/١٣٩١
بهنوش ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٠١/٠٨/١٣٩١
بهنوش ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٤/١٣٩١
بهنوش ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٢٧/٠٤/١٣٩١
بهنوش ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٦/٠٤/١٣٩١
بهنوش ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
بهنوش ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٠٨/١٢/١٣٩٠
بهنوش ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٩/٠٨/١٣٩٠
بهنوش ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 ٠٨/٠٨/١٣٩٠
بهنوش ايران - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 13891229 ١٧/٠٥/١٣٩٠
بهنوش ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 13891229 ١٧/٠٥/١٣٩٠
بهنوش ايران - خلاصه تصميمات مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده به پيوست ٠٢/٠٥/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٨-٤٥٠٤٧٧٧*٤٥٢٣٨٢٢
فاكس: ٤٥٠٤٧٧٦
آدرس: كيلومتر ٩ جاده مخصوص كرج مقابل پارس خودرو خيابان شهيد محمود پوري
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: