آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٤/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٤٨
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارند-مشارکت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٤٨
آخرين قيمت ١٠,٠٠٠ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٠٦ تعداد خريدار: ١٥٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٠٦ حجم معامله: ٣,٢٤٢,٥٣٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩,٩٧٠ جمع معامله: ٣٢,٤٢٤,٨٤٢,٢٠٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: