آخرين بروزرساني : ٢٨/٠٣/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٥٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بيمه زندگي خاورميانه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٢٨
تثبیت شده:٢٨/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٨/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٥٧
آخرين قيمت ٥٣٨ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥٦٥ تعداد خريدار: ٤٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥٦٥ حجم معامله: ٦٩١,١٤٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥٣٢ جمع معامله: ٣٧١,٤٩٧,٤٤٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: