آخرين بروزرساني : ٢٦/١٢/١٣٩٦ ساعت : ٠٩:٣٥
   
شاخص كل  ٩٥,٦٣١    ١٠٤.٨      شاخص كل تالاراصلي  ٦٧,٥٦٠    ١٢٦.٧٥      شاخص كل تالارفرعي  ٢٠٥,٥٨١    -٤٨.١٨       ٥٠ شركت فعالتر(wax)  ٤,٠١٦    ٤.٤      شاخص صنعت  ٨٥,٦٤٥    ٦٧.٠١      شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت   ٢١٣,٨٢٥    ١٣٩.٩٧      واسطه گريهاي مالي  ١١٦,٤٩٦    ٤٥٦.٧٣      
‌بسته‌بندي‌ مشهد  ١,٦٠٠    ٣٧٧        کاشی صدف  ٢,٠١٤    ٣١٤        ورزيران  ٣١,٧٧٠    ٢,٨٨٨        آرتاویل تایر  ٧,٩٤٧    ٧٢٢        توسعه عمران چهارمحال  ٢,٧٣١    ٢٤٨        سولیران  ٥,١٩١    ٣٤٦        کارخانجات صنعتی آزمایش  ٢,٤٦٠    ١٦٠        سیمان لارستان  ٢,١١٠    ١٣٥        کوه نور  ١,٨٨٩    ١٢٠        تکادو  ٤,٣٢٩    ٢٦٥        
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
‌بسته‌بندي‌ مشهد ١,٦٠٠
٣٧٧ ٣٠.٨٣
کاشی صدف ٢,٠١٤
٣١٤ ١٨.٤٧
ورزيران ٣١,٧٧٠
٢,٨٨٨ ١٠
آرتاویل تایر ٧,٩٤٧
٧٢٢ ٩.٩٩
توسعه عمران چهارمحال ٢,٧٣١
٢٤٨ ٩.٩٩
سولیران ٥,١٩١
٣٤٦ ٧.١٤
کارخانجات صنعتی آزمایش ٢,٤٦٠
١٦٠ ٦.٩٦
سیمان لارستان ٢,١١٠
١٣٥ ٦.٨٤
کوه نور ١,٨٨٩
١٢٠ ٦.٧٨
تکادو ٤,٣٢٩
٢٦٥ ٦.٥٢
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش: ٩٥,٦٣٠.٧       تغييرات:  ١٠٤.٨
 
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • تحليل ها و مقالات
 • گزارشات روزانه بازار
دسترسی سریع
ورود اعضاء
 
ارز
 
سكه
 
فلزات رنگين