آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٢٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 13 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٢/٠٢/١٣٩٧ ٣,٢٤٣ ١٢٨
٢٩/٠١/١٣٩٧ ٣,١١٥ (١)
٢٨/٠١/١٣٩٧ ٣,١١٦ (٥)
٢٧/٠١/١٣٩٧ ٣,١٢١ ٠
٢٦/٠١/١٣٩٧ ٣,١٢١ (٩٥)
٢١/٠١/١٣٩٧ ٣,٢١٦ (٦)
٢٠/٠١/١٣٩٧ ٣,٢٢٢ ٠
١٩/٠١/١٣٩٧ ٣,٢٢٢ ٠