آخرين بروزرساني : ٠٥/٠١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 17 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٥/٠١/١٣٩٦ ٢,٨٠٤ (٤٣)
٢٨/١٢/١٣٩٥ ٢,٨٤٧ ١٥٠
٢٥/١٢/١٣٩٥ ٢,٦٩٧ (٤٨)
٢٤/١٢/١٣٩٥ ٢,٧٤٥ ٤٨
٢٣/١٢/١٣٩٥ ٢,٦٩٧ ٠
٢٢/١٢/١٣٩٥ ٢,٦٩٧ ٠
٢١/١٢/١٣٩٥ ٢,٦٩٧ (٥)
١٨/١٢/١٣٩٥ ٢,٧٠٢ (٢٧)