آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 19 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٦/٠٢/١٣٩٦ ٢,٥٩٠ ٨
٠٤/٠٢/١٣٩٦ ٢,٥٨٢ ٠
٠٣/٠٢/١٣٩٦ ٢,٥٨٢ ٠
٠٢/٠٢/١٣٩٦ ٢,٥٨٢ ١
٣٠/٠١/١٣٩٦ ٢,٥٨١ ٢٠
٢٩/٠١/١٣٩٦ ٢,٥٦١ ٠
٢٨/٠١/١٣٩٦ ٢,٥٦١ ٠
٢٧/٠١/١٣٩٦ ٢,٥٦١ ٠