آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 15 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٣١/٠٤/١٣٩٦ ٢٠,٣٢٥ ٢٤٥
٢٨/٠٤/١٣٩٦ ٢٠,٠٨٠ ٨٠
٢٤/٠٤/١٣٩٦ ٢٠,٠٠٠ ٧٥
٢١/٠٤/١٣٩٦ ١٩,٩٢٥ (١٢٥)
١٩/٠٤/١٣٩٦ ٢٠,٠٥٠ ٠
١٨/٠٤/١٣٩٦ ٢٠,٠٥٠ ٠
١٧/٠٤/١٣٩٦ ٢٠,٠٥٠ (٢٥٠)
١٤/٠٤/١٣٩٦ ٢٠,٣٠٠ ٠