آخرين بروزرساني : ٠٥/٠١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 17 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٥/٠١/١٣٩٦ ٢٠,١٠٠ (٣٥٠)
٢٨/١٢/١٣٩٥ ٢٠,٤٥٠ ٧٥٠
٢٥/١٢/١٣٩٥ ١٩,٧٠٠ ٣٩٥
٢٤/١٢/١٣٩٥ ١٩,٣٠٥ ٥
٢٣/١٢/١٣٩٥ ١٩,٣٠٠ ٠
٢٢/١٢/١٣٩٥ ١٩,٣٠٠ ٠
٢١/١٢/١٣٩٥ ١٩,٣٠٠ (٤٥)
١٨/١٢/١٣٩٥ ١٩,٣٤٥ ١٣٠