آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٥٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 20 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠١/٠٥/١٣٩٦ ٩,٥٦٠ ٠
٣١/٠٤/١٣٩٦ ٩,٥٦٠ (٣٥)
٢٨/٠٤/١٣٩٦ ٩,٥٩٥ ١٥
٢٧/٠٤/١٣٩٦ ٩,٥٨٠ ٢٠٠
٢٦/٠٤/١٣٩٦ ٩,٣٨٠ ٠
٢٥/٠٤/١٣٩٦ ٩,٣٨٠ ٠
٢٤/٠٤/١٣٩٦ ٩,٣٨٠ ٤٠٠
٢١/٠٤/١٣٩٦ ٨,٩٨٠ ٩٥