آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٣٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 13 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٢/٠٢/١٣٩٧ ٦,٩٣٩ ١٥٥
٢٩/٠١/١٣٩٧ ٦,٧٨٤ (٢٧)
٢٨/٠١/١٣٩٧ ٦,٨١١ (١٩)
٢٧/٠١/١٣٩٧ ٦,٨٣٠ ٠
٢٦/٠١/١٣٩٧ ٦,٨٣٠ ٦٣
٢١/٠١/١٣٩٧ ٦,٧٦٧ ٦٤
٢٠/٠١/١٣٩٧ ٦,٧٠٣ ٠
١٩/٠١/١٣٩٧ ٦,٧٠٣ ٠