آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٠:٢٠
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 19 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٤/٠٢/١٣٩٦ ١,٩٣٢ ٠
٠٣/٠٢/١٣٩٦ ١,٩٣٢ ٠
٠٢/٠٢/١٣٩٦ ١,٩٣٢ ١٧
٣٠/٠١/١٣٩٦ ١,٩١٥ ٢٥
٢٩/٠١/١٣٩٦ ١,٨٩٠ ٠
٢٨/٠١/١٣٩٦ ١,٨٩٠ ٠
٢٧/٠١/١٣٩٦ ١,٨٩٠ ٠
٢٦/٠١/١٣٩٦ ١,٨٩٠ (١٧)