آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٢٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 23 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٨/٠٣/١٣٩٦ ١,٢٦٦ ٠
٠٧/٠٣/١٣٩٦ ١,٢٦٦ ٠
٠٦/٠٣/١٣٩٦ ١,٢٦٦ ١٤
٠٣/٠٣/١٣٩٦ ١,٢٥٢ (١٠)
٠٢/٠٣/١٣٩٦ ١,٢٦٢ ٩
٠١/٠٣/١٣٩٦ ١,٢٥٣ (٢)
٣١/٠٢/١٣٩٦ ١,٢٥٥ ٠
٣٠/٠٢/١٣٩٦ ١,٢٥٥ ١٢