آخرين بروزرساني : ٠٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 21 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٧/١٢/١٣٩٥ ٦٥٩,٠٠٠ ١٤,٠٠٠
٠٤/١٢/١٣٩٥ ٦٤٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠
٠٣/١٢/١٣٩٥ ٦٤١,٠٠٠ ٠
٠٢/١٢/١٣٩٥ ٦٤١,٠٠٠ ٠
٠١/١٢/١٣٩٥ ٦٤١,٠٠٠ (١,٠٠٠)
٣٠/١١/١٣٩٥ ٦٤٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠
٢٧/١١/١٣٩٥ ٦٣٩,٠٠٠ (١,٠٠٠)
٢٦/١١/١٣٩٥ ٦٤٠,٠٠٠ ١,٠٠٠