آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 19 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٣١/٠٤/١٣٩٦ ٦٢١,٥٠٠ (٣,٠٠٠)
٢٨/٠٤/١٣٩٦ ٦٢٤,٥٠٠ (٢,٠٠٠)
٢٧/٠٤/١٣٩٦ ٦٢٦,٥٠٠ (٣,٠٠٠)
٢٦/٠٤/١٣٩٦ ٦٢٩,٥٠٠ (٧,٠٠٠)
٢٥/٠٤/١٣٩٦ ٦٣٦,٥٠٠ (١,٠٠٠)
٢٤/٠٤/١٣٩٦ ٦٣٧,٥٠٠ (١,٥٠٠)
٢١/٠٤/١٣٩٦ ٦٣٩,٠٠٠ (١,٥٠٠)
٢٠/٠٤/١٣٩٦ ٦٤٠,٥٠٠ (٢,٠٠٠)