آخرين بروزرساني : ٠٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 21 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٧/١٢/١٣٩٥ ١,١٧٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠
٠٤/١٢/١٣٩٥ ١,١٦٩,٠٠٠ (٢,٠٠٠)
٠٣/١٢/١٣٩٥ ١,١٧١,٠٠٠ ٣,٠٠٠
٠٢/١٢/١٣٩٥ ١,١٦٨,٠٠٠ (٣,٠٠٠)
٠١/١٢/١٣٩٥ ١,١٧١,٠٠٠ (٢,٠٠٠)
٣٠/١١/١٣٩٥ ١,١٧٣,٠٠٠ ٧,٠٠٠
٢٧/١١/١٣٩٥ ١,١٦٦,٠٠٠ (١,٠٠٠)
٢٦/١١/١٣٩٥ ١,١٦٧,٠٠٠ (٧,٠٠٠)