آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 17 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٢/١٢/١٣٩٦ ١,٤٦٠,٠٠٠ (٩,٥٠٠)
٣٠/١١/١٣٩٦ ١,٤٦٩,٥٠٠ (٣١,٥٠٠)
٢٩/١١/١٣٩٦ ١,٥٠١,٠٠٠ (٢٠,٠٠٠)
٢٨/١١/١٣٩٦ ١,٥٢١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠
٢١/١١/١٣٩٦ ١,٤٩٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
١٨/١١/١٣٩٦ ١,٤٨٥,٠٠٠ ١,٠٠٠
١٧/١١/١٣٩٦ ١,٤٨٤,٠٠٠ ١٣,٠٠٠
١٦/١١/١٣٩٦ ١,٤٧١,٠٠٠ ٤,٠٠٠