آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٠:٢٠
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 19 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٤/٠٢/١٣٩٦ ٨٦٥ ٠
٠٣/٠٢/١٣٩٦ ٨٦٥ ٠
٠٢/٠٢/١٣٩٦ ٨٦٥ ٠
٣٠/٠١/١٣٩٦ ٨٦٥ ٠
٢٩/٠١/١٣٩٦ ٨٦٥ ٠
٢٨/٠١/١٣٩٦ ٨٦٥ ٠
٢٧/٠١/١٣٩٦ ٨٦٥ ٠
٢٦/٠١/١٣٩٦ ٨٦٥ ٠