آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 17 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٢/١٢/١٣٩٦ ٣,٤٥١ (٤١)
٣٠/١١/١٣٩٦ ٣,٤٩٢ (٣)
٢٩/١١/١٣٩٦ ٣,٤٩٥ ٠
٢٨/١١/١٣٩٦ ٣,٤٩٥ ٩٧
٢١/١١/١٣٩٦ ٣,٣٩٨ ١٧
١٨/١١/١٣٩٦ ٣,٣٨١ (٢٣)
١٧/١١/١٣٩٦ ٣,٤٠٤ ٤٤
١٦/١١/١٣٩٦ ٣,٣٦٠ ٤