آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٢٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 23 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٨/٠٣/١٣٩٦ ٢,٩١٣ (١)
٠٧/٠٣/١٣٩٦ ٢,٩١٤ ٠
٠٦/٠٣/١٣٩٦ ٢,٩١٤ ١٥
٠٣/٠٣/١٣٩٦ ٢,٨٩٩ (١٩)
٠٢/٠٣/١٣٩٦ ٢,٩١٨ ٨
٠١/٠٣/١٣٩٦ ٢,٩١٠ (٦)
٣١/٠٢/١٣٩٦ ٢,٩١٦ ٠
٣٠/٠٢/١٣٩٦ ٢,٩١٦ ٣٢