آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٧:٣٠
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 18 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٨/١٢/١٣٩٥ ١,١٩٧,٣٠٠ ٨,٣٠٠
٢٥/١٢/١٣٩٥ ١,١٨٩,٠٠٠ (٩,٣٠٠)
٢٤/١٢/١٣٩٥ ١,١٩٨,٣٠٠ (١١,٧٠٠)
٢٣/١٢/١٣٩٥ ١,٢١٠,٠٠٠ ٢٠,٩٠٠
٢٢/١٢/١٣٩٥ ١,١٨٩,١٠٠ (٥,٤٠٠)
٢١/١٢/١٣٩٥ ١,١٩٤,٥٠٠ (٥,٠٠٠)
١٨/١٢/١٣٩٥ ١,١٩٩,٥٠٠ (٢,٠٠٠)
١٧/١٢/١٣٩٥ ١,٢٠١,٥٠٠ ٣٠٠