آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٢٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 23 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٨/٠٣/١٣٩٦ ٣,٦٢٢ (٦)
٠٧/٠٣/١٣٩٦ ٣,٦٢٨ ٠
٠٦/٠٣/١٣٩٦ ٣,٦٢٨ ٠
٠٣/٠٣/١٣٩٦ ٣,٦٢٨ (٢٠)
٠٢/٠٣/١٣٩٦ ٣,٦٤٨ ١٨
٠١/٠٣/١٣٩٦ ٣,٦٣٠ (٤)
٣١/٠٢/١٣٩٦ ٣,٦٣٤ ٠
٣٠/٠٢/١٣٩٦ ٣,٦٣٤ ٢٨