آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٥٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 20 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠١/٠٥/١٣٩٦ ٣٦٢,٥٠٠ (٨٠٥,٥٠٠)
٣١/٠٤/١٣٩٦ ١,١٦٨,٠٠٠ ٨٠٤,٥٠٠
٢٨/٠٤/١٣٩٦ ٣٦٣,٥٠٠ (٢,٠٠٠)
٢٧/٠٤/١٣٩٦ ٣٦٥,٥٠٠ (٣,٠٠٠)
٢٦/٠٤/١٣٩٦ ٣٦٨,٥٠٠ (٣,٠٠٠)
٢٥/٠٤/١٣٩٦ ٣٧١,٥٠٠ ٠
٢٤/٠٤/١٣٩٦ ٣٧١,٥٠٠ (٥٠٠)
٢١/٠٤/١٣٩٦ ٣٧٢,٠٠٠ (١,٥٠٠)