آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١١:٥٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 21 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٧/٠٣/١٣٩٦ ٣٧٠,٥٠٠ (٥٠٠)
٠٦/٠٣/١٣٩٦ ٣٧١,٠٠٠ (١,٠٠٠)
٠٣/٠٣/١٣٩٦ ٣٧٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
٠٢/٠٣/١٣٩٦ ٣٧٠,٠٠٠ (٢,٠٠٠)
٠١/٠٣/١٣٩٦ ٣٧٢,٠٠٠ (٢,٠٠٠)
٣٠/٠٢/١٣٩٦ ٣٧٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
٢٧/٠٢/١٣٩٦ ٣٧١,٠٠٠ (٢,٠٠٠)
٢٦/٠٢/١٣٩٦ ٣٧٣,٠٠٠ (٢,٥٠٠)