آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٧:٣٠
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 18 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٨/١٢/١٣٩٥ ٣٧٠,٠٠٠ (١٠,٥٠٠)
٢٥/١٢/١٣٩٥ ٣٨٠,٥٠٠ (٨,٥٠٠)
٢٤/١٢/١٣٩٥ ٣٨٩,٠٠٠ ٦,٠٠٠
٢٣/١٢/١٣٩٥ ٣٨٣,٠٠٠ ٤,٠٠٠
٢٢/١٢/١٣٩٥ ٣٧٩,٠٠٠ ٠
٢١/١٢/١٣٩٥ ٣٧٩,٠٠٠ (٥,٠٠٠)
١٨/١٢/١٣٩٥ ٣٨٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
١٧/١٢/١٣٩٥ ٣٨٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠