آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 19 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٣١/٠٤/١٣٩٦ ٢,٦٠٥ ٢١
٢٨/٠٤/١٣٩٦ ٢,٥٨٤ ٣
٢٧/٠٤/١٣٩٦ ٢,٥٨١ ٢
٢٦/٠٤/١٣٩٦ ٢,٥٧٩ ١
٢٥/٠٤/١٣٩٦ ٢,٥٧٨ ٠
٢٤/٠٤/١٣٩٦ ٢,٥٧٨ ٥٣
٢١/٠٤/١٣٩٦ ٢,٥٢٥ (١)
٢٠/٠٤/١٣٩٦ ٢,٥٢٦ (٢)