آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١١:٥٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 22 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٧/٠٣/١٣٩٦ ٢,٤١٢ ٠
٠٦/٠٣/١٣٩٦ ٢,٤١٢ ١٥
٠٣/٠٣/١٣٩٦ ٢,٣٩٧ (٨)
٠٢/٠٣/١٣٩٦ ٢,٤٠٥ ٧
٠١/٠٣/١٣٩٦ ٢,٣٩٨ (٢)
٣١/٠٢/١٣٩٦ ٢,٤٠٠ ٠
٣٠/٠٢/١٣٩٦ ٢,٤٠٠ ١٤
٢٧/٠٢/١٣٩٦ ٢,٣٨٦ ٥