آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٧:٣٠
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 18 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٨/١٢/١٣٩٥ ٢,٤٢٦ ١٩
٢٥/١٢/١٣٩٥ ٢,٤٠٧ (٤)
٢٤/١٢/١٣٩٥ ٢,٤١١ ١
٢٣/١٢/١٣٩٥ ٢,٤١٠ ٣
٢٢/١٢/١٣٩٥ ٢,٤٠٧ ٠
٢١/١٢/١٣٩٥ ٢,٤٠٧ (١٠)
١٨/١٢/١٣٩٥ ٢,٤١٧ (٣)
١٧/١٢/١٣٩٥ ٢,٤٢٠ ١