آخرين بروزرساني : ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 19 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٣٠/١١/١٣٩٦ ٥,٢١٤ ٥
٢٩/١١/١٣٩٦ ٥,٢٠٩ ٠
٢٨/١١/١٣٩٦ ٥,٢٠٩ ٩٦
٢١/١١/١٣٩٦ ٥,١١٣ (٤٨)
١٨/١١/١٣٩٦ ٥,١٦١ ٧
١٧/١١/١٣٩٦ ٥,١٥٤ (٦٣)
١٦/١١/١٣٩٦ ٥,٢١٧ ٠
١٥/١١/١٣٩٦ ٥,٢١٧ ٠