آخرين بروزرساني : ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
امور رفاهي كارگزاران پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٣٠
تثبیت شده:٣٠/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٩٨٧ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٣٨٠ تعداد خريدار: ٥٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٣٨٠ حجم معامله: ١٣٧,٠٨٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٧٢٢ جمع معامله: ٨٢٠,٧٦٣,٥٣٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: