آخرين بروزرساني : ٠١/٠٩/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
امور رفاهي كارگزاران پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٣٠/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦,٣٩٤ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٥٩٠ تعداد خريدار: ٦٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٥٩٠ حجم معامله: ٦١,٩٦٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٢٩٩ جمع معامله: ٣٩٦,١٧٦,٦٥٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: