آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
امور رفاهي كارگزاران پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٤
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٤/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦,٣٥٣ درصد تغییر: ٦ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٥٠٠ تعداد خريدار: ٦٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٥٠٠ حجم معامله: ١٤٩,٨٧٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٢٠٣ جمع معامله: ٩٥٢,١٩٨,٤٣٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: