آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
امور رفاهي كارگزاران پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٥٥
آخرين قيمت ٤,٨٩٣ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,١٢٥ تعداد خريدار: ٢٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,١٢٥ حجم معامله: ٣٢,٨٧٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٨٠٠ جمع معامله: ١٦٠,٨٧٥,٦٨٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: