آخرين بروزرساني : ٢٩/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري جامي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٢٩
تثبیت شده:٢٩/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٨٠٩ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٨٤٩ تعداد خريدار: ٦٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٨٤٩ حجم معامله: ٣٦١,٠٩٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٧٢١ جمع معامله: ٦٥٣,٣٢٨,٦٠١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: