آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري جامي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٦٧٥ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧١٣ تعداد خريدار: ٤٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧١٣ حجم معامله: ٣٠٩,٥٥١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٦٢٧ جمع معامله: ٥١٨,٦١٧,٨٣٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: