آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سبحان_دارو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦,٢٢٥ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,١٩٠ تعداد خريدار: ٤٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,١٩٠ حجم معامله: ٦٢,٢٨١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٩٨١ جمع معامله: ٣٧٥,٧١٦,٦٠٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: