آخرين بروزرساني : ٣٠/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٧:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سبحان_دارو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٣٠
تثبیت شده:٣٠/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٧:٣٥
آخرين قيمت ٥,٦٣١ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٧١٥ تعداد خريدار: ٤٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٧١٥ حجم معامله: ١٤٥,٨٩٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٥٠٠ جمع معامله: ٨٢٢,٦٥٢,٧٠٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: