آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٢٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توكا رنگ فولاد سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٢٥
آخرين قيمت ٥,٥٤٣ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٨٣٠ تعداد خريدار: ٢٧٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٨٣٠ حجم معامله: ٨٥٥,١٧٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٤٣١ جمع معامله: ٤,٧٣٩,٩٨٨,٩٧٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: