آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٠:٢٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توكا رنگ فولاد سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٦
تثبیت شده:٠٤/٠٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٢/١٣٩٦   ساعت: ١٠:٢٠
آخرين قيمت ٧,٠٤١ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,١٥٠ تعداد خريدار: ٤٣٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,١٥٠ حجم معامله: ١,٢٩٦,٠٨١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦,٩٠٠ جمع معامله: ٩,١٢٦,١٨٩,٥٧٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: