آخرين بروزرساني : ٢٩/٠١/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توكا رنگ فولاد سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠١/٢٩
تثبیت شده:٢٩/٠١/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٢٩/٠١/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٧
آخرين قيمت ٤,٧٦٩ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٨٧٤ تعداد خريدار: ٦٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٨٧٤ حجم معامله: ١١٩,٤٨٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٥٩٥ جمع معامله: ٥٦٩,٨٤٣,٨٠١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: