آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٤
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٤/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٥٠٩ درصد تغییر: (٩) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٧٩٩ تعداد خريدار: ٢٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٧٩٩ حجم معامله: ٣٤,٢١٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٤٦٣ جمع معامله: ١٢٠,٠٤٣,٨٧٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: