آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٥٥
آخرين قيمت ٣,٧٧٨ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٧٨٧ تعداد خريدار: ٣٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٧٨٧ حجم معامله: ١٤٦,٣٤٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٥٥٥ جمع معامله: ٥٥٢,٨٤٠,١٨٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: