آخرين بروزرساني : ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٣٠
تثبیت شده:٣٠/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٦٤٧ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٨٨٧ تعداد خريدار: ٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٨٨٧ حجم معامله: ٢,٣٤٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٦١٧ جمع معامله: ١٠,٩١٦,٦١٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: