آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مرآت پولاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠١
تثبیت شده:٢٤/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٥٨٧ درصد تغییر: (٨) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧٥٠ تعداد خريدار: ٣٩٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧٥٠ حجم معامله: ٢,٥٥٩,٣٣٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٥٥١ جمع معامله: ٤,٠٦٠,٩٣٥,٠٩٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: