آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مرآت پولاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٧٩١ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧٩١ تعداد خريدار: ٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧٩١ حجم معامله: ٤١,٠٨٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٧٩١ جمع معامله: ٧٣,٥٨١,٤٤٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: