آخرين بروزرساني : ٢٩/٠١/١٣٩٧ ساعت : ١٧:٠٧
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تسهيلات مسكن فروردین 94 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠١/٢٩
تثبیت شده:١٥/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٩/٠١/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٧
آخرين قيمت ٣٩٩,٧٢٩ درصد تغییر: (٥) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣٩٩,٧٢٩ تعداد خريدار: ١٣٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣٩٩,٧٢٩ حجم معامله: ٢,٤٠٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣٩٩,٧٢٩ جمع معامله: ٩٦٠,٩٤٨,٥١٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: