آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بيمه سينا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٤٥
آخرين قيمت ٩٧٤ درصد تغییر: (٤) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٠٣٩ تعداد خريدار: ٢٥٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٠٣٩ حجم معامله: ٢,٠٦٦,٤٠١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩٦١ جمع معامله: ٢,٠١٢,٧٠٦,٥٨٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: