آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تابان نيرو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٨
تثبیت شده:٠٧/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٨/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٠٥
آخرين قيمت ٤,٧٨٠ درصد تغییر: (٩) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٦٥٠ تعداد خريدار: ٤١٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٦٥٠ حجم معامله: ٢,١٣٦,٨٥٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٧٢٢ جمع معامله: ١٠,٢١٤,٠٣٩,٢٠٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: