آخرين بروزرساني : ٠٢/١٢/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمي‌ اصفهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٠٢
تثبیت شده:٢٥/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,١٥٠ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,١٥٠ تعداد خريدار: ٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,١٥٠ حجم معامله: ٢٦,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,١٥٠ جمع معامله: ١٠٧,٩٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: