آخرين بروزرساني : ٣٠/١١/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سپاس-سهام ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٣٠
تثبیت شده:٢٩/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٠,٠٦٥ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٦٥ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٦٥ حجم معامله: ٢٩,٧٤٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٦٥ جمع معامله: ٢٩٩,٤١٣,٦٢٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: