آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٠:٢٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد افزا سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٦
تثبیت شده:٠٤/٠٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٢/١٣٩٦   ساعت: ١٠:٢٠
آخرين قيمت ٣,٥٢٩ درصد تغییر: ٩ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٥٥٨ تعداد خريدار: ٢٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٥٥٨ حجم معامله: ٤٩,٥٩٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٥٠٠ جمع معامله: ١٧٥,٠١٤,٨٦٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: