آخرين بروزرساني : ٠٩/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد افزا سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ٧,١٦٠ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,١٦١ تعداد خريدار: ٢٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,١٦١ حجم معامله: ٣٨,٠٤٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,١٥٠ جمع معامله: ٢٧٢,٣٨٤,٥٣٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: