آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد افزا سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦,٠٦١ درصد تغییر: ٩ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,١٢٧ تعداد خريدار: ٦١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,١٢٧ حجم معامله: ١١٩,١٨٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٦٨٠ جمع معامله: ٧٢٢,٣٩٦,٥٢٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: