آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فروشگاه رفاه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٠١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٠٥
آخرين قيمت ١٢,٨٧١ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٢,٨٧١ تعداد خريدار: ٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٢,٨٧١ حجم معامله: ٢٠,٣٤٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٢,٨٧١ جمع معامله: ٢٦١,٧٩٦,١٤٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: