آخرين بروزرساني : ٢٩/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فروشگاه رفاه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٢٩
تثبیت شده:١٥/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٠,٣٦٩ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٠ تعداد خريدار: ٤٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٠ حجم معامله: ٣١,٦٣٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٠ جمع معامله: ٣١٦,٣٩٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: