آخرين بروزرساني : ٣٠/١٠/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فروشگاه رفاه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٠,٢٩٣ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٠٧٠ تعداد خريدار: ٣٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٠٧٠ حجم معامله: ١٣,٣٣٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٩٩٩ جمع معامله: ١٠٦,٦٨٧,٩٦٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: