آخرين بروزرساني : ٢٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٧:٣٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تسهيلات مسكن مهر 93 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٧:٣٠
آخرين قيمت ٥٥١,٨٤٠ درصد تغییر: (٥) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥٥١,٨٤١ تعداد خريدار: ٤٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥٥١,٨٤١ حجم معامله: ١٧٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥٥١,٨٤٠ جمع معامله: ٩٦,٥٧٢,٠١٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: