آخرين بروزرساني : ٣٠/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٧:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بيمه حافظ در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٣٠
تثبیت شده:٢٢/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٧:٣٥
آخرين قيمت ٣,٣٥٤ درصد تغییر: (٨) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٧٩٩ تعداد خريدار: ٥٧٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٧٩٩ حجم معامله: ٦,٠٤٨,٦٧٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٣٥٠ جمع معامله: ٢٠,٢٨٤,٣٠٨,٤٥٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: