آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پاکشو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٤
تثبیت شده:٠٣/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٤/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١١,٥١٧ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١١,٩٥٠ تعداد خريدار: ٢٠٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١١,٩٥٠ حجم معامله: ٥٤٨,٢٣٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١١,٢١٠ جمع معامله: ٦,٣١٣,٨١١,٢١٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: