آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٣:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پاکشو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٢٦/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٣:٠٥
آخرين قيمت ١٣,٨٢١ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٣,٨٢١ تعداد خريدار: ١٠٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٣,٨٢١ حجم معامله: ٢,٨٤٨,٨٤٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٣,٨٢١ جمع معامله: ٣٩,٣٧٣,٨٧٢,٩٢٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: