آخرين بروزرساني : ٠١/٠٩/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پاکشو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٠١
تثبیت شده:٣٠/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١١,٣٠٦ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١١,٤٨٩ تعداد خريدار: ١٨٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١١,٤٨٩ حجم معامله: ٧٢٢,٥٨٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١١,٠٠٠ جمع معامله: ٨,١٦٩,٨٦١,٢٩٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: