آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ارس صبا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠١
تثبیت شده:٣١/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٤,٠٣٠ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,١٨٠ تعداد خريدار: ٤٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,١٨٠ حجم معامله: ٣٦٦,٤٩٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٩١٧ جمع معامله: ١,٤٧٦,٨٦٦,٢٤١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: