آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ارس صبا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٤٥
آخرين قيمت ٤,٠٠٧ درصد تغییر: (٧) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٢٩٦ تعداد خريدار: ٢٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٢٩٦ حجم معامله: ٧٨,٤٤٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٩٠١ جمع معامله: ٣١٤,٢٩٠,٨٧٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: