آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ارس صبا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٩٥٧ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٠٧٣ تعداد خريدار: ٢٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٠٧٣ حجم معامله: ٨٤,٧٠١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٩٠١ جمع معامله: ٣٣٥,٢٠٢,٢٦٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: