آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٣:٣٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نیروگاهی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠١/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ١,٨٠٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٨٠٠ تعداد خريدار: ١٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٨٠٠ حجم معامله: ٣٣٥,٠٣٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٨٠٠ جمع معامله: ٦٠٣,٠٥٤,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: