آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نیروگاهی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٣٩١ درصد تغییر: (٥) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٤٠٠ تعداد خريدار: ٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٤٠٠ حجم معامله: ٢٧,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٣٥٠ جمع معامله: ٦٤,٥٥٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: