آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١١:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نیروگاهی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٨
تثبیت شده:٠٧/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٨/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١١:٥٥
آخرين قيمت ٢,٨٤٧ درصد تغییر: (٤) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٨٥٣ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٨٥٣ حجم معامله: ٢,٤٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٨٢٠ جمع معامله: ٦,٨٣٤,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: