آخرين بروزرساني : ٠٦/٠٢/١٣٩٦ ساعت : ١٠:٢٠
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نیروگاهی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٦
تثبیت شده:٣٠/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٢/١٣٩٦   ساعت: ١٠:٢٠
آخرين قيمت ٣,٣٦٠ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٣٩٩ تعداد خريدار: ٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٣٩٩ حجم معامله: ٣,٨٥٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٣٥٠ جمع معامله: ١٢,٩٤٢,٠٨٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: