آخرين بروزرساني : ٠٨/١٢/١٣٩٥ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نیروگاهی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٠٨
تثبیت شده:٣٠/١١/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٨/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,١٩٥ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٢٠٠ تعداد خريدار: ٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٢٠٠ حجم معامله: ٢٢٠,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,١٩٠ جمع معامله: ٧٠٣,٠٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: