آخرين بروزرساني : ٠٢/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٥٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نیروگاهی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٢
تثبیت شده:٢٦/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٥٥
آخرين قيمت ٢,٩٠٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٩٠٠ تعداد خريدار: ٢٧٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٩٠٠ حجم معامله: ٣,٥٥٥,٠٠١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٨٩٩ جمع معامله: ١٠,٣٠٨,٩٥٢,٩٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: