آخرين بروزرساني : ٢٩/٠٨/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
دريايي سينا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٢٩
تثبیت شده:٢٩/٠٨/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٧,٣٤٥ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٥٤٩ تعداد خريدار: ٩٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٥٤٩ حجم معامله: ١٢٣,٤٤٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٣٠٠ جمع معامله: ٩٠٦,٧٢٢,١٨٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: