آخرين بروزرساني : ٠١/٠٥/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
دريايي سينا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٠١
تثبیت شده:٢١/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٨,٣٥٤ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٦٠٠ تعداد خريدار: ١٧٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٦٠٠ حجم معامله: ٢٣٥,٦٨٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,١٨٢ جمع معامله: ١,٩٦٨,٩٧٨,٦٢٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: