آخرين بروزرساني : ٠٨/٠٣/١٣٩٦ ساعت : ١٢:٠٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
وثوق امین در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٨
تثبیت شده:٠٧/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٨/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٠٥
آخرين قيمت ١,١٠٣ درصد تغییر: (٥) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٢٤٠ تعداد خريدار: ٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٢٤٠ حجم معامله: ٣٣,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٠٦٠ جمع معامله: ٣٦,٣٩٥,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: