آخرين بروزرساني : ٠٣/٠٧/١٣٩٦ ساعت : ١٤:٤٥
   
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ایرانیت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٠٣
تثبیت شده:٢٥/٠٦/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٤٥٧ درصد تغییر: ٦ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٥٦٥ تعداد خريدار: ٢٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٥٦٥ حجم معامله: ٣٥,٦٠٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٠٣٨ جمع معامله: ١٢٣,٠٨٠,٢١٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي: